close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل
loading...

سایت دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: حقوق خصوصی عنوان: تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل استاد راهنما: سرکار خانم دکتر بهشید ارفع نیا استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمد بهمنی بهار 1393   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده خانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در…

پایان نامه تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل

مدیر سایت پایان نامه بازدید : 77 سه شنبه 01 تير 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر بهشید ارفع نیا

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمد بهمنی

بهار 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

خانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه گذاری شده است و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری است که در خانواده پدید آمده است. یکی از مسایل مهم که امروزه باید بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، تکالیف متقابل والدین و فرزندان در مقابل همدیگر می باشد. در این راستا والدین و فرزندان باید به حدود حقوق و تکالیف خود واقف بوده و بدانند مرز آزادی آنان در این حقوق تاکجاست؟ در بررسی در میان اسناد بین المللی، قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک و مسایل دیگر مشخص شده و برای اعمال آن، تکالیف و مسئولیت هایی بر عهده آنان گذاشته شده است و همچنین در شرایط خاص دولت ها می بایست خانواده ها را در انجام تکالیف و در برخورداری از حقوق خود مورد حمایت قرار دهند. به عبارت دیگر هم در حقوق ایران و هم در اسناد بین المللی یک سری حقوق و تکالیفی متقابلا برای کودکان و والدین در نظر گرفته شده که در این پژوهش به بررسی آن خواهیم پرداخت.

این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی است و به صورت روشمند به تحلیل و بررسی کتب و متون مربوط به موضوع تحقیق می پردازد. دراین پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی و فیش برداری از آنها، مطالب گردآوری شده و سپس با بررسی آنها، مطالب به شیوه توصیفی- تحلیلی ارائه می گردد.

نتایج حاصله را بدین صورت می توان بیان کرد که حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در قوانین ایران ،به دلیل مبتنی بودن قوانین ایران بر اصول فقهی، با اسناد بین المللی تفاوت هایی دارد و نیز برخی از تکالیف والدین در قانون به طور صریح بیان نشده است و برخی قوانین مصرح فاقد ضمانت اجرا هستند.از این رو نیاز به اصلاح و بازنگری و تدوین قوانین دربعضی موارد و نیز همگامی با قوانین اسناد بین المللی که ایران به آنها پیوسته است، احساس می شود.

واژگان کلیدی

تکالیف متقابل، حقوق، کودک، والدین، حقوق خصوصی ایران، اسناد بین المللی


 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

مقدمه. 1

هدفهای تحقیق. 2

سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) 3

فرضیه ها 3

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 3

فصل اول: مبانی و مفاهیم. 5

مبحث اول : کودک.. 6

گفتار اول : تعریف کودک از دیدگاه فقه و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی.. 6

بند اول: تعریف کودک از دیدگاه فقه. 6

بند دوم: تعریف کودک از دیدگاه قانون مجازات اسلامی.. 7

بند سوم: تعریف کودک از دیدگاه قانون مدنی.. 8

گفتار دوم : تعریف کودک در اسناد بین المللی.. 9

مبحث دوم: منابع حقوق کودک.. 11

گفتار اول : اعلامیه جهانی حقوق کودک 1924 ژنو. 11

گفتار دوم : اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959 در مجمع عمومی سازمان ملل. 11

بند اول : تاریخچه. 12

بند دوم : اصول اعلامیه. 14

بند سوم : بررسی اعلامیه. 15

گفتار سوم : کنوانسیون حقوق کودک مصوب‌ نوامبر 1989 مجمع عمومی سازمان ملل. 17

بند اول : سیر تدوین و تصویب و مفاد کنوانسیون. 17

بند دوم : حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک.. 20

الف

الف : تعریف حق شرط.. 21

ب : بررسی حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک.. 22

ج : حق شرط کشورهای اسلامی.. 24

د: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک.. 24

مبحث سوم : مفهوم حق و حقوق. 26

گفتار اول: تعریف حقوق. 26

گفتار دوم : تعریف حق. 27

بند اول: حق در لغت.. 27

بند دوم: حق در اصطلاح. 29

گفتار سوم: ولایت و قلمرو آن. 31

فصل دوم : حقوق کودک بر والدین.. 35

مبحث اول : حقوق غیر مالی.. 36

گفتار اول: حق حیات.. 36

بند اول: حق حیات در کنوانسیون حقوق کودک.. 37

بند دوم: حق حیات در اسلام. 40

گفتار دوم : حق تعلیم و تربیت.. 43

بند اول: تعلیم وتربیت در حقوق ایران. 43

بند دوم: تعلیم و تربیت در اسناد بین المللی.. 47

1-کنوانسیون های مرتبط با تعلیم وتربیت.. 47

الف) کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش… 48

ب) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.. 48

ج) کنوانسیون حقوق کودک.. 48

د) اعلامیه حقوق بشر اسلامی.. 48

ه)اعلامیه جهانی حقوق بشر. 49

2- حق آموزش کودک.. 49

3- حق دسترسی کودک به اطلاعات.. 50

3-1برخی از ایرادات وارد بر اسناد بین‌المللی در مورد «حق کودک بر دسترسی به اطلاعات» 51

3-2حق کودک به دسترسی اطلاعات از دیدگاه اسلام. 53

گفتار سوم : حق کسب نام و تابعیت.. 54

بند اول : حق بر هویت.. 56

بند دوم: زمینه های شناسایی حق کودک بر هویت در غرب.. 56

1-کنوانسیون حقوق کودک.. 57

2-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی.. 59

3-سایر اسناد بین المللی.. 60

الف) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.. 60

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 60

ج) اعلامیه اسلامی حقوق بشر. 60

گفتار چهارم : حق آزادی مذهب.. 61

بند اول: آزادی مذهب در حقوق ایران. 62

بند دوم : آزادی مذهب در مقررات بین المللی.. 63

گفتار پنجم : حق حضانت.. 64

بند اول : مفهوم حضانت.. 65

بند دوم: حق یا تکلیف بودن حضانت.. 72

بند سوم: پایان حضانت.. 73

بند چهارم: بررسی حضانت در کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و قانون فرانسه  77

1-کنوانسیون حقوق کودک.. 77

2-کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان. 77

3-حضانت در حقوق فرانسه. 79

مبحث دوم : حقوق مالی.. 81

گفتار اول: نفقه. 83

بند اول: احکام نفقه خویشان. 83

بند دوم: تعریف نفقه در حقوق ایران و اسناد بین المللی و قانون فرانسه. 84

بند سوم: شرایط وجوب نفقه. 86

بند چهارم: مقدار نفقه. 88

بند پنجم: متقابل بودن نفقه اقارب.. 92

بند ششم: الزام به نفقه. 93

1-ضمانت اجرای کیفری.. 93

2-ضمانت اجراى مدنى.. 95

3-قانون حاکم بر ترک نفقه. 96

بند هفتم: بررسی نفقه در اسناد بین المللی.. 97

1-کلیات نفقه ی اقارب در حقوق کامن لا. 98

الف)ضمانت هاى اجرایى نفقه اقارب در کامن لا. 100

ب)تفاوتهاى حقوق ایران و کامن لا در خصوص نفقه اقارب.. 101

2- نفقه در حقوق فرانسه. 104

گفتار دوم: اداره اموال کودک توسط والدین.. 105

بند اول : اداره اموال کودک در حقوق ایران. 105

بند دوم : اداره اموال کودک در حقوق فرانسه. 107

فصل سوم: حقوق والدین در مقابل کودک.. 112

مبحث اول: حقوق غیر مالی.. 115

گفتار اول: حق احسان و نیکی.. 115

گفتار دوم: حق احترام و تکریم. 117

گفتار سوم: حق اطاعت.. 119

مبحث دوم: حقوق مالی.. 121

گفتار اول: اجرت والدین.. 121

گفتار دوم: نفقه والدین.. 122

بند اول : مروری بر قوانین مربوط به نفقه اقارب.. 124

بند دوم : ضمانت اجرای حقوقی نفقه. 124

بند سوم : ضمانت اجرای کیفری نفقه. 125

بند چهارم : مستحق نفقه و واجب النفقه. 127

گفتار سوم: بررسی حقوق والدین در اسناد بین المللی.. 129

نتیجه و پیشنهادها 133

پیشنهادها 141

فهرست منابع. 142

منابع فارسی.. 142

منابع عربی.. 146

منابع خارجی.. 147

منابع اینترنتی.. 148

 

نشانه های اختصاری

اتحادیه بین المللی نجات کودکان………………………………………………………………… .SCIU

اتحادیه جهانی رفاه کودکان………………………………………………………………………. .ICWU

صندوق بین المللی کودکان………………………………………………………………….. .UNICEF

سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد…………………………………………………………………. .NGO

حق شرط……………………………………………………………………………………….. Reservation

حق برتر……………………………………………………………………………………… Supreme right

ج……………………………………………………………………………………………………… جلد کتاب

چ…………………………………………………………………………………………………… دفعات چاپ

ص- صص…………………………………………………………………………………….. .شماره صفحه

م…………………………………………………………………………………………………….. سال میلادی

ه . ق………………………………………………………………………………………………. هجری قمری

ه . ش……………………………………………………………………………………………. هجری شمسی

ق . م………………………………………………………………………………………………… قانون مدنی

ق. ا……………………………………………………………………………………………….. .قانون اساسی

ق . م . ا…………………………………………………………………………….. .قانون مجازات اسلامی

ق.م.ع………………………………………………………………………………… .قانون مجازات عمومی

ق.ا.ح………………………………………………………………………………………. .قانون امور حسبی

(ص)……………………………………………………………………………… صلی الله علیه و آله وسلم

(ع)…………………………………………………………………………………………………… علیه السلام

(س)……………………………………………………………………………………………… سلام الله علیها

 


مقدمه

خانواده، یک سازمان اجتماعی کوچک است که روابط اعضای آن، به خصوص روابط والدین با فرزندان، مهم ترین عنصر شکل دهنده این سازمان است.کودکان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون‌گذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بین‌الملل، کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 1989 میلادی وجود دارد که ایران نیز آن را (با درج حق شرط کلی) مورد تایید قرار داده است. قانون مدنی و دیگر قوانین کشور نیز در مورد حقوق کودک مواردی را ذکر کرده‌اند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
متن کامل پایان نامه های این وبلاگ را در سایت www.arshadha.ir می توانید ببینید
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1370
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 47
 • آی پی دیروز : 56
 • بازدید امروز : 274
 • باردید دیروز : 190
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 701
 • بازدید ماه : 4,407
 • بازدید سال : 4,407
 • بازدید کلی : 105,957