close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
loading...

سایت دانلود پایان نامه

دانشگاه قم دانشکده آموزشهای الکترونیکی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی عنوان: مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی استاد راهنما: دکتر عزیزالله فهیمی استاد مشاور: دکتر محمدباقر پارساپور برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: مقدمه……………………………………. 1 1ـ ضرورت تحقیق………………………………….…

پایان نامه مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

مدیر سایت پایان نامه بازدید : 117 دوشنبه 31 خرداد 1395 نظرات ()

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

استاد راهنما:

دکتر عزیزالله فهیمی

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر پارساپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………. 1

1ـ ضرورت تحقیق…………………………………. 3

2 ـ سابقه تحقیق…………………………………. 5

3ـ روش تحقیق…………………………………. 5

4ـ ساختار تحقیق………………………………… 6

5 ـ پرسش اصلی تحقیق…………………………………. 6

6 ـ پرسش‌های فرعی تحقیق…………………………………. 6

7 ـ فرضیه‌های تحقیق…………………………………. 7

فصل اول: مفهوم مسئولیت مدنی و انتظامی؛ ماهیت حقوقی و مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

مبحث اول: اماکن ورزشی و اقسام آن………………………………….. 9

1- تعریف اماکن ورزشی…………………………………. 9

2ـ انواع اماکن ورزشى…………………………………. 9

2ـ 1. مجتمع‏هاى ورزشى…………………………………. 9

2ـ 2. سالن ورزشى…………………………………. 10

2ـ 3. استخر ورزشى…………………………………. 10

2ـ4. استادیوم ورزشى…………………………………. 10

2ـ5. باشگاه ورزشى…………………………………. 11

مبحث دوم: مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، کیفری و قراردادی………. 12

گفتار اول ـ مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی……….. 12

1ـ حقوق ایران………………………………… 13

2ـ حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 14

گفتار دوم ـ تمایزات مسئولیت مدنی…………………………………. 15

1- از مسئولیت اخلاقی…………………………………. 15

2- از مسئولیت کیفری…………………………………. 16

3- از مسئولیت قراردادی…………………………………. 17

مبحث سوم: مفهوم مسئولیت انتظامی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، کیفری و قراردادی………. 21

گفتار اول: مفهوم مسئولیت انتظامی…………………………………. 21

گفتار دوم: تمایزات مسئولیت انتظامی…………………………………. 22

1- از مسئولیت اخلاقی…………………………………. 22

2- از مسئولیت کیفری…………………………………. 23

3- از مسئولیت مدنی…………………………………. 23

مبحث چهارم: انواع مسئولیت مدنی………………………………….. 24

گفتار اول: مسئولیت ناشی از فعل شخص…………………………………… 24

1- عنصر مادی تقصیر………………………………… 25

2- عنصر معنوی یا روانی تقصیر………………………………… 26

2ـ 1. تقصیر عمدی…………………………………. 27

2ـ 2. تقصیر غیرعمدی یا تقصیر ناشی از بی‌احتیاطی و یا غفلت…………… 27

2ـ3. فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیرعمدی……………………….. 28

گفتار دوم: مسئولیت ناشی از فعل غیر………………………………… 29

1- مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر اثبات شده……………………… 29

1ـ 1. حفاظت اشخاص خطرناک…………………………………… 30

1ـ2. معلمان و مربیان نسبت به افراد تحت آموزش خود……………………. 30

2- مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر مفروض……………………. 31

2ـ1. مسئولیت ابوین ناشی از اعمال ارتکابی فرزندانشان……………….. 31

2ـ2. مسئولیت کارفرمایان در قبال اعمال ناشی از کارکنانشان…………………… 31

مبحث پنجم: ماهیت حقوقى باشگاه و ارکان آن در حقوق ایران و کشورهای اروپایی………… 33

گفتار اول: ماهیت حقوقی باشگاه………………………………… 33

1ـ حقوق ایران………………………………… 33

2ـ حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 37

گفتار دوم ـ انواع باشگاه‏های ورزشى…………………………………. 39

1- باشگاه ‏هاى دولتى (عمومى)……………………………….. 39

2- باشگاه‏ هاى خصوصى…………………………………. 40

گفتار سوم: ارکان باشگاه‏هاى ورزشى…………………………………. 42

1- هیئت مدیره (مدیران)……………………………….. 43

1ـ1. ترکیب هیأت مدیره باشگاه……………………………….. 43

1ـ2. تعداد اعضای هیأت مدیره……………………………….. 43

1ـ3. شرایط عضویت در هیأت مدیره باشگاه……………………………….. 44

1ـ3ـ1. اهلیت………………………………….. 44

1ـ3ـ2. سهامدار بودن………………………………… 45

1ـ4. وظایف هیأت مدیره باشگاه……………………………….. 45

1ـ5. مدت فعالیت هیأت مدیره……………………………….. 46

1ـ6. رابطه مدیران با باشگاه‌ها در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی………… 46

1ـ6‌ـ1. حقوق ایران………………………………… 46

الف ـ نظریه اول: مدیران وکلاى شرکا و سهامداران باشگاه محسوب مى‏شوند…………… 46

ب ـ نظریه دوم: مدیران وکیل شرکت محسوب مى‏شوند………………………………… 48

ج ـ نظریه سوم: مدیران نماینده قانونى شرکت یا باشگاه مى‏باشند………………. 50

دـ نظریه چهارم: مدیران، رکن شرکت یا باشگاه مى‏باشند……………………….. 51

1ـ 6ـ 2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 52

الف. مدیران به عنوان وکیل شرکت یا باشگاه……………………………….. 53

ب. مدیران به عنوان کارگران شرکت………………………………….. 54

ج. مدیران به عنوان…………………………………. 54

د. مدیران به عنوان رکن باشگاه……………………………….. 55

نتیجه‌گیری…………………………………. 55

2ـ مدیر عامل…………………………………. 56

2ـ 1. وضعیت حقوقی مدیر عامل…………………………………. 56

2ـ 1ـ 1. انتصاب مدیر عامل…………………………………. 56

2ـ1ـ2. ختم مأموریت مدیر عامل…………………………………. 57

2ـ1ـ3. حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در باشگاه…………………….. 58

2ـ 2. اختیارات مدیر عامل باشگاه……………………………….. 59

3ـ مربیان………………………………… 63

4ـ بازیکنان………………………………… 67

5ـ کارکنان اجرایی باشگاه……………………………….. 69

مبحث ششم: مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی…….. 70

1- نظریه تقصیر………………………………… 70

2- نظریه خطر………………………………… 74

2ـ1. حقوق ایران………………………………… 74

2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 75

2ـ2ـ1. نظریه خطر مطلق…………………………………. 77

2ـ2ـ2. نظریه خطر در مقابل منفعت………………………………….. 77

3- نظریه فرض تقصیر………………………………… 79

3ـ1. نظریه فرض تقصیر ناشی از سوءانتخاب کارگر (ورزشکار یا مربی)…………80

3ـ1ـ1. حقوق ایران………………………………… 80

3ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 81

3ـ 2. نظریه فرض تقصیر ناشى از سوء مراقبت از عمل کارگر (ورزشکار یا مربی)…………. 82

3ـ2ـ1. حقوق ایران………………………………… 82

3ـ2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 83

4ـ نظریه مختلط…………………………………. 85

5ـ نظریه تضمین حق…………………………………. 85

نتیجه‌گیری…………………………………. 86

فصل دوم: آثار مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه‎ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

مبحث اول: رابطه حقوقی ورزشکاران و مربیان با باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی…….. 88

گفتار اول: بررسی قرارداد‌های ورزشی و قرارداد کار در حقوق ایران………………….. 88

‌1. نقاط اشتراک…………………………………… 88

2. نقاط افتراق…………………………………. 91

گفتار دوم: بررسی قراردادهای ورزشی و قرارداد کار در حقوق کشورهای اروپایی…………… 92

نتیجه‌گیری…………………………………. 94

مبحث دوم: مسئولیت انتظامی در ورزش……………………………………. 95

گفتار اول: مسئولیت انتظامی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی………………… 95

1. حقوق ایران………………………………… 95

ـ تعهدات باشگاه نسبت به ورزشکاران………………………………… 99

2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 105

گفتار دوم: مسئولیت انتظامی ورزشکاران و مربیان…………………………………. 107

1- حقوق ایران………………………………… 107

1-1. تعهدات بازیکن…………………………………. 110

1-2. تعهدات مربیان‏………………………………… 117

2- حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 121

مبحث سوم: جبران خسارات وارده در حوادث ورزشی………………………….. 124

گفتار اول: جبران خسارات وارده بر باشگاهها و مؤسسات ورزشی……………. 124

1- جبران خسارات مادی…………………………………. 124

1ـ1. حقوق ایران………………………………… 124

1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 127

2- جبران خسارات معنوى…………………………………. 129

2ـ1. حقوق ایران………………………………… 129

2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 131

گفتار دوم: جبران خسارات وارده بر کارکنان ورزشی باشگاه (ورزشکاران و مربیان) از ناحیه باشگاه……..134

1- جبران خسارات جسمى و مادى…………………………………. 134

1ـ1. حقوق ایران………………………………… 134

1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 136

ـ تقصیر ورزشکار در ایراد آسیب و ضرر به خود………………………………… 137

ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان علت منحصر حادثه زیان‌بار………………. 141

ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان یکی از علل حادثه زیان بار……………….. 141

1ـ3. نقش قاعده (Volenti) (پذیرش ارادی خطر) در مسئولیت مدنی باشگاه‌های

ورزشی و مفاهیم مشابه با آن در حقوق ایران ………………………… 142

1ـ3ـ1. نقش قاعده Volentiدر مسئولیت مدنی باشگاههای ورزشی………… 142

1ـ3ـ2. مفاهیم و قواعد مشابه (Volenti) در حقوق ایران…………………… 144

الف. قاعده اقدام………………………………… 144

ب. رضایت زیان‌دیده……………………………….. 145

ج. پذیرش خطر…………………………………146

د. قاعده تحذیر………………………………… 146

1ـ4. حق انتخاب نوع مسئولیت از طرف زیان‌دیدگان در حوادث ورزشی…………… 147

 1. جبران خسارات معنوی وارد بر ورزشکاران و مربیان…………………………… 149

ـ از دست دادن فرصت در حقوق ورزشی…………………………………. 153

2-1. حقوق ایران……………………………….. 153

2-2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 154

گفتار سوم: جبران خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران تحت استخدام، نسبت

به اشخاص ثالث (ورزشکاران تیم حریف و تماشاگران)………………………….156

1- جبران خسارات وارده بر ورزشکاران حریف………………………………… 156

شرایط تحقق مسئولیت باشگاه‌های ورزشی…………………………. 157

1ـ1. تقصیر کارکنان باشگاه (ورزشکار و یا مربی)……………………………157

1ـ1ـ1. حقوق ایران………………………………… 157

1ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 158

1ـ2. حادثه در حین ورزش و یا به مناسبت آن باشد………………………. 159

ـ مفهوم حادثه حین انجام کار یا به مناسبت آن در حقوق کشورهای اروپایی………… 161

1ـ3. تقصیر بر اثر فورس ماژور یا دخالت اشخاص ثالث نبا شد………………. 164

2- جبران خسارات وارده بر تماشاگران………………………………… 165

2ـ1. حقوق ایران………………………………… 165

2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 170

گفتار چهارم: شرط عدم مسئولیت در قراردادهای استخدام باشگاههای ورزشی……… 175

1ـ قراردادهای تعیین‌کننده‌ مسئولیت مدنی در قراردادهای ورزشی………………. 175

2ـ محدوده و شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو و مسئولیت مدنی……………….. 177

3ـ مفهوم و ماهیت شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو مسئولیت مدنی……………. 178

4ـ اعتبار شروط عدم مسئولیت (رفع و کاهش مسئولیت) در قراردادهای ورزشی………….. 179

4ـ 1. مبانی مخالفین شرط رفع و کاهش (عدم) مسئولیت………………. 179

4ـ1ـ1. اسقاط مالم یجب بودن………………………………… 179

4ـ1ـ2. مخالفت با نظم عمومی…………………………………. 181

4ـ2. مبانی موافقین شرط رفع و کاهش مسئولیت………………………………….. 181

4ـ2ـ1. اصل آزادی اراده………………………………..181

4ـ2ـ2. دیدگاه اختصاصی…………………………………. 182

4ـ2ـ3. عرف و رویه عملی…………………………………. 183

نتیجه………………………………… 184

5ـ موارد بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت………………… 185

5ـ1. شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین……………….. 185

5ـ1ـ1. مفهوم تقصیر عمدی…………………………………. 185

5ـ1ـ2. مفهوم تقصیر سنگین…………………………………. 186

5ـ1ـ3. تفاوت تقصیر سنگین و تقصیر عمدی…………………………………. 186

5ـ1ـ4. توجیه الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی…………………………………. 187

5ـ1ـ5. مبانی بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین………….. 187

ـ مبنای اول: حسن نیت………………………………….. 187

ـ مبنای دوم: نظم عمومی…………………………………. 188

ـ مبنای سوم: شرط ارادی محض…………………………………… 188

نقد و بررسی این مبانی…………………………………. 188

5ـ2. شرط عدم مسئولیت در موارد ضرر به اشخاص………………………. 189

نتیجه‌گیری…………………………………. 190

گفتار پنجم: شیوه‌های مختلف جبران خسارت…………………………..191

1- در خسارات مادی…………………………………. 191

1ـ 1. جبران عینی (بازگرداندن عین مال)……………………………….. 191

1ـ2. جبران خسارت از طریق پرداخت معادل………………………………… 192

1ـ2ـ1. دادن مثل…………………………………. 192

1ـ 2ـ 2. دادن قیمت………………………………….. 193

2- در خسارات معنوی…………………………………. 194

2ـ1. جبران خسارت از طریق اعاده وضعیت………………………………….. 194

2ـ2. پرداخت غرامت………………………………….. 195

مبحث چهارم: شیوه تأمین خسارت…………………………………… 196

گفتار اول: بیمه اجباری کارکنان باشگاه و مؤسسات ورزشی (ورزشکاران و مربیان)………….196

1- تعریف بیمه………………………………… 196

ـ عناصر تشکیل‌دهنده بیمه…………………………………197

1- خطر………………………………… 197

2- حق بیمه………………………………… 198

3- خسارت………………………………….. 198

2ـ انواع بیمه………………………………… 198

گفتار دوم: بیمه مسئولیت مدنی ورزشی………………….. 199

1- حقوق ایران………………………………… 199

2- حقوق کشورهای اروپایی…………………………………. 201

نتیجه‌گیری…………………………………. 203

پیشنهاد………………………………… 206

فهرست منابع و مآخذ………………………………… 207

چکیده انگلیسی………………………………..

چکیده:

هدف از این تحقیق، مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاهها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی می‌باشد و برای نخستین بار چنین موضوعی در ایران مورد تحقیق قرار گرفته است. باشگاه‌های ورزشی مانند سایر اشخاص حقوقی دارای حقوق و تکالیفی بوده که عدم انجام این حقوق و تکالیف- اعم از قراردادی یا قانونی- ممکن است حسب مورد موجب مسئولیت مدنی یا انتظامی باشگاه‌ها گردد. رابطه حقوقی باشگاه‌های ورزشی با ورزشکاران و مربیان مربوطه مبتنی بر رابطه کارگری و کارفرمایی می‌باشد و جز در موارد خاص مثل آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های فدراسیون‌های مربوطه تابع قانون کار می‌باشد. باشگاه‌ها در رابطه با خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران و مربیان مربوطه نسبت به اشخاص ثالث از جمله ورزشکاران و تماشاگران حریف مسئولیت نیابتی دارند. مبنای مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در نظام حقوقی ایران و کشورهای اروپایی مبتنی بر فرض تقصیر می‌باشد. مهم‌ترین وظیفه باشگاه‌های ورزشی رعایت تعهدات ایمنی باشگاه می‌باشد که عدم رعایت آن منجر به مسئولیت مدنی و یا انتظامی باشگاه مربوطه می‌گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
متن کامل پایان نامه های این وبلاگ را در سایت www.arshadha.ir می توانید ببینید
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1370
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 57
 • آی پی دیروز : 48
 • بازدید امروز : 437
 • باردید دیروز : 362
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 437
 • بازدید ماه : 5,901
 • بازدید سال : 5,901
 • بازدید کلی : 107,451